Vad gör en fotograf?

Vad arbetar fotografer med?

Fotografer arbetar med visuell kommunikation, och kan ibland kallas för visuella kommunikatörer. En fotografs främsta redskap är kameran, det är med kameran som fotografen berättar en historia, förmedlar en känsla eller dokumenterar en händelse.

I takt med den tekniska utvecklingen har även fotografens yrke förändrats. Mycket av det arbete en fotograf utför idag handlar om digital bildredigering. Utöver att fotografera olika objekt. En fotograf arbetar främst med bildkomposition, bildbehandling, ljus och teknik. En vanlig arbetsuppgift är att efterbehandla bilderna i digitala verktyg och anpassa bilderna till webbpublicering och tryck.

Förmågor en fotograf behöver

När man arbetar som fotograf behöver man en del egenskaper och förmågor. Vi har frågat experterna på Studios19 vad dem anser är viktigt. Här listar vi de egenskaper som är nödvändiga för en fotograf.

Kreativ – Man måste vara kreativ och ha en konstnärlig förmåga och tänka lite utanför boxen.

Kommunikativ – De måste ha förmågan att kommunicera genom bilder.

Service – Man bör ha förmågan att skapa goda relationer och ta till sig av uppdragsgivarens önskemål och behov.

Tidshantering – Man måste vara bra på att planera och använda tiden.

Det krävs inte bara de egenskaper vi listat ovan, man måste även ha en del utrustning. Exempelvis B-körkort och tillgång till bil då man ofta måste ta sig ut till diverse platser för att fotografera, väskor som är ergonomiska, vätskor som man arbetar med vid framkallning.

Bildkomposition – Man måste kunna skapa balans mellan olika delar i en bild och få dessa delar att samspela med varandra.

Teknisk kunskap – Man arbetar mycket med tekniska prylar som kamera, olika bildbehandlingar program, ljussättning.

Bildbehandlingsprogram – Med hjälp av dessa redigerar fotografen bilderna för dess ändamål. Ofta tar man en bild och redigerar dessa i flera olika varianter. De måste även optimera bilderna så att de passar för tryck eller digital publicering.

Vad jobbar fotografer med?

I huvudsak arbetar fotografer med bildkommunikation. Alltså hur man får ut ett budskap med hjälp av bilder. Tack vare vår laserskrivare vit toner kan du få alla dina fotografier utskrivna!